Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest firma Humansport.pl Jacek Szczypka z siedzibą: ul. Mickiewicza 21D, 43-430 Skoczów NIP: 548-246-14-39, REGON: 241804341, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6810/2010, adres email: info@humansport.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres info@humansport.pl.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Humansport.pl Jacek Szczypka, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty), dane zdrowotne o alergiach, uczuleniach, chorobach mających wpływ na uczestnictwo w obozach sportowych.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:dane dotyczące zawartej umowy nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 5 lat od wykonania umowy).

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania
prawo do przenoszenia danych
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia ich przetwarzania
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych prawo do cofnięcia zgody
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Skąd macie moje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi za pomocą formularza kontaktowego.

HumanSport