HumanSport

Wsparcie Klubu HumanSport przez gminę Cieszyn!

Wsparcie Klubu HumanSport przez gminę Cieszyn!

Klub sportowy Humansport już kolejny rok organizuje "cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych". 

Gminy Cieszyn współfinansuje to zadanie z środków Miasta Cieszyn. Zajęcia przewidują udział dla 30 uczestników w łącznej ilości 116h w ramach nauki i doskonalenia pływania oraz 14h spotkań w ramach profilaktyki - w tym spotkania z psychologiem sportu.

 

 

2021-03-08 23:44:46

SYSTEM HUMANSPORT

Dowiedz się więcej

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 
Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy